NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Công ty CP Công nghệ cao CTECH (CTECH HIGHT) đã triển khai nhiều Dự án trên khắp cả nước với đa dạng các đối tượng khách hàng, sự thành công của các Dự án đó là minh chứng cho chất lượng của CGIS và năng lực của CTECH HIGHT.

PHẦN MỀM CGIS
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Phần mềm CGIS sẽ góp phần đem lại giải pháp toàn diện cho các Đơn vị quản lý, các Nhà đầu tư…
trong công tác Quản lý Quy hoạch, Dự án và Bất động sản.