SẢN PHẨM

Bộ 4 sản phẩm phần mềm CGIS là giải pháp hoàn hảo cho việc quản lý các lĩnh vực quan trọng của Đô thị thông minh như: Quy hoạch, Quản lý đô thị, Phát triển dự án, Quản lý bất động sản. CGIS – Make City Smarter

KHÁCH HÀNG ĐÃ ỨNG DỤNG CGIS

Hàng chục khách hàng đã sử dụng CGIS từ các Cơ quan quản lý nhà nước, Chủ đầu tư bất động sản, các Công ty tư vấn… Tất cả đều kinh ngạc và hài lòng về những kết quả đem lại khi ứng dụng CGIS.

PHẦN MỀM CGIS
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Phần mềm CGIS sẽ góp phần đem lại giải pháp toàn diện cho các Đơn vị quản lý, các Nhà đầu tư…
trong công tác Quản lý Quy hoạch, Dự án và Bất động sản.